Predstavitev - Viapan

Uvedba elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na osnovi satelitskega določanja pozicije vozila postaja realnost. Ne samo v Evropski uniji, ampak tudi v Sloveniji.

Viapan je Telargov sistem za elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku na osnovi satelitske tehnologije (po sistemu GNSS/CN – Global Navigation Satellite System/Cellular Networks), ki uspešno združuje sodobne rešitve s področja telekomunikacij in informacijskih tehnologij ter inteligentnih transportnih sistemov.

Sistem Viapan predstavlja edinstveno rešitev v evropskem prostoru, saj je namenjen cestninjenju tako gospodarskih kot tudi osebnih vozil ter ustreza načelom interoperabilnosti, kot jih opredeljuje Direktiva 52/2004/ES. Postavlja namreč okolje, ki uporabnikom cestnih površin omogoča plačilo cestnine brez nepotrebnega ustavljanja ali zmanjševanja hitrosti, kar prinaša večjo prometno varnost in manjši negativen vpliv na okolje. Omogoča pravično zaračunavanje cestnine, ki temelji na dejanski uporabi, upošteva priporočeno načelo »ena enota na vozilo in ena pogodba na uporabnika«, ter zagotovlja enako kvaliteto storitve na celotnem evropskem omrežju cestninskih cest.